top of page

Freezone

Zone slobodne trgovine u UAE uređene su sa posebnom svrhom radi olakšavanja i unapređenja stranih investicija. Procedura i postupak osnivanja kompanija sa slobodnim zonama u UAE zavisi od aktivnosti, entiteta i slobodne zone koju odaberete za osnivanje preduzeća. Slobodne zone su pogodne za kompanije koje nameravaju da UAE koriste kao regionalnu bazu za proizvodnju ili distribuciju, a većinu svog poslovanja imaju izvan UAE. 

Kompanije odobrene za rad u zonama slobodne trgovine mogu se prijaviti za više različitih licenci. Ove licence se mogu obnoviti svake godine. Licence za trgovanje daju se lokalno registrovanim kompanijama i kompanijama registrovanim van UAE. Licence za trgovanje izdaju se i preduzećima slobodne zone (FZE) i kompanijama slobodnih zona (FZCo). Industrijske licence izdaju se kompanijama registrovanim izvan UAE, FZE i FZCO-a. Servisne licence daju se samo kompanijama koje imaju licencu UAE. 

  • Freezone dozvoljava 100% inostrano vlasništvo. 

  • Nije potrebno učešće u UAE nacionalnim kompanijama.

  • 100% oslobađanje od uvozne i izvozne carine.

  • Otvaranje multi-valutnog bankovnog računa u Dubaiju / UAE.

  • Dobijanje rezidencijalnih viza u UAE (radna i boravišna dozvola).

  • Lokalno trgovanje plaćanjem 5% carine (preko nekog distributera).

  • Sloboda od oporezivanja preduzeća za 50 godina;

  • Dostupnost kvalifikovane i iskusne radne snage;

  • Administrativna podrška izuzetno razrađena. 

bottom of page