top of page

 

Mainland

Mainland kompanija bi mogla prodavati svoje proizvode i usluge u UAE i izvan UAE plus može zahtevati kancelarijski prostor, može zahtevati boravišnu vizu za UAE, može dobiti poreske olakšice, možemo predložiti da kopnena kompanija u UAE. To je ustvari lokalna UAE kompanija. 

Tržište u UAE je vodeći regionalni centar za trgovanje, između istoka i zapada, dobra vremenska zona za poslovanje, nudi pristup izvanrednom potencijalu za prekomorske kompanije. Među njegove ključne karakteristike su:

 

- Rastuće tržište – uvoz iz Dubaija se više nego udvostručio od 1989; regionalni ekonomski rast i liberalizacija treba da poveća potražnju;
- Prosperitetno tržište – strateška lokacija u srcu jednog od najbogatijih regiona na svetu;
- Diverzifikovani zahtevi uvoza na celom tržištu; mogućnosti dobavljača većine proizvoda;
- Pristupačno tržište – opslužilo ga je više od 170 brodskih linija i 86 aviokompanija; Otvoreno tržište – nema kontrole razmene, kvote ili trgovinskih prepreka.

Prednosti otvaranja kompanije u UAE:

1. Ne postoji porez na dohodak u UAE

2. Nema poreza po odbitku u UAE

3. Nema poreza na dividende

4. 100% repatrijacija prihoda

5. Samo 5% PDV-a se primenjuje na prihod / stvaranje prihoda za proizvode i usluge koji nude unutar UAE. (primenljivo samo ako je prihod veći od 375.000 AED)

6. Nema poreza na dobit nego 5% PDV-a

7. Pogodnosti o dvostrukom oporezivanju koje se primjenjuju između potpisanih zemalja

8. 100% vlasništvo nad kompanijom može biti moguće u offshore i freezone strukturama preduzeća. U kopnu je 100% vlasništvo moguće za usluge orijentisane kompanije ili podložne delatnosti kompanije. Kako strane kompanije / investitori mogu implementirati strategiju za dobijanje koristi kroz strukture UAE.

Ako akcionar ima postojeću kompaniju izvan UAE i ako trenutno plaća porez na dobit, porez na dividendu, porez po odbitku ili bilo koji drugi porez koji preovlađuje iz trenutne kompanije koja posluje, tada može da registruje kompaniju u UAE, kasnije sve fakture ili delimične fakture mogu se izvršiti od kompanije UAE do njihovih klijenata i parkirati sredstva u UAE.

Ako akcionar ima postojeću kompaniju izvan UAE i ako trenutno plaća porez na dobit, porez na dividendu, porez po odbitku ili bilo koji drugi porez koji preovlađuje iz trenutne kompanije koja posluje, tada mogu da registruju kompaniju u UAE i mogu da se leče. UAE kompanija kao korporativni servis ili trgovačka kompanija treće strane / brokerska kompanija. U ovom slučaju, UAE kompanija može podići račun postojećoj kompaniji registrovanoj van UAE. Po toj fakturi mogu prebaciti sredstva na babk račun UAE i parkirati sredstva u UAE ili takođe mogu podmiriti troškove sa ovog računa

bottom of page