top of page

Freelancer

Freelancing znači da radite za sebe, kao nezavisni preduzetnik što je potpuno legalano u UAE uz odgovarajuću licencu.  

Možda ste samo iskočili iz aviona sa odličnim planom ili već neko vreme radite u UAE ili možda želite da poslujete u UAE iz neke druge zemlje, kako god. Šta god da se odnosi na vas, postoje neke stvari koje treba uzeti u obzir pre nego što napravite korak. Kao i svako tržište rada, UAE ima neke smernice i hirove, a ako ubrzate njihovo korišćenje, dugoročno ćete uštedeti vreme, novac i frustraciju.

Kao freelancer uspostavljate se kao kompanija sa jednom osobom, radite kao pojedinac, ali poslujete u svoje ime, što se malo razlikuje od osnivanja startup kompanije. Mnogi preduzetnici započinju kao slobodnjaci, pa se onda kasnije nadograđuju osnivanjem kompanija, što je u Emiratima lako učiniti.

Slobodnjaci u UAE nisu uvek dužni da podnose zvanične račune ili da podležu reviziji - što je idealno za zauzetog preduzetnika. Freelancing možda ne podrazumeva da uvek imate stalan posao, ali to ne znači da sa sobom ne možete dovesti porodicu u UAE. Kada je vaša viza osigurana, pod uslovom da ispunjavate uslove za zaradu, moći ćete da sponzorišete i članove porodice (ili zaposlene ako osnivate kompaniju). 

bottom of page